Tandvård

Priser

Behandlingsalternativ med prisuppgift lämnas inför varje behandling.

Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mer.

Du som är 23-29 år

Tack vare det statliga tandvårdsstödet får du som är mellan 23 och 29 år ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget är 600 kr per år (1200 kr under två år). Du kan använda det som delbetalning för tandvård hos tandläkare eller tandhygienist. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.
Detta gäller till och med det år du fyller 29.

Du som är över 29 men inte fyllt 65

Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år). Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.
Detta gäller till och med det år du fyller 64.

Du som är 65+

Är du 65+ blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år). Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.


Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader

  • Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset (grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet) får du betala själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.
  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset får du 50 procents ersättning.
  • För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset får du 85 procents ersättning.


Betalning

Kliniken är kontantfri och betalning sker med kort eller Swish efter utförd behandling. Vi hanterar inte fakturor.
Uteblivande och sena återbud (inom 24 h) debiteras med 500 kr.